Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog saopštilo je podovom Dana sećanja na žene žrtve nasilja, koji je Vlada Srbije ustanovila 18.maja 2017. godine u cilju podsećanja na rizik od femicida i njegove posledice, da iskazuje puno razumevanje za zabrinutost građanki i građana i izražava duboku žal za svim ubijenim ženama i devojčicama, saosećajući ujedno i sa svim ženma i devojčicama koje su izložene nekom vidu nasilja.

U okviru svojih nadležnosti, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je tokom 2021. i 2022. godine izradilo nekoliko zakonskih, podzakonskim i strateških dokumenata u oblasti unapređenja ljudskih prava sa ciljem sprečavanja nasilja nad ženama.